به وب‌سایت عکاسی محمد نیک‌عهد خوش آمدید

درباره من

تعریف من از عکاسی به نخستین روز حضور من در کلاس آموزش عکاسی برمی گردد و تعریفی که استاد من ارائه داد و چنین تعریف کرد: عکاسی  یعنی دیدن که از دیدن عکاس آغاز و به دیدن بیننده عکس پایان می یابد. و من هنوز از آن زمان تاکنون مایل بوده ام عکسهایم دیده شود وبا ایجاد این سایت نیز همین راه را دنبال می کنم.

بیشتر بخوانید...

About Me

My definition of photography dates back to the first day I attended a photography class of which I remember my master said, “Photography means SEEING, it starts with SEEING by a photographer and ends with SEEING by a viewer”. Since then, I always wish my photos to be seen; therefore, I created this blog to follow my example.

Read more...